Facebook
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov
 • Pasov

Pasov

otevřít zavřít

Pasov (německy Passau, latinsky Castra Batavia) leží na jihu Německa, u hranice s Rakouskem a přezdívá se mu město tří řek. Protože leží na soutoku řek Dunaj, Inn a Ilz. Přestože Inn, který zde tvoří hranici mezi Německem a Rakouskem, je z nich nejmohutnější, Dunaj je delší, a proto se Inn považuje za jeho přítok. Na řekách Dunaj a Inn lze podniknout vyhlídkové plavby kolem Pasova i do okolních měst. Staré centrum města leží na výběžku mezi soutokem Innu a Dunaje, nové čtvrti za řekami na přilehlých kopcích. Díky svojí malebnosti a barokní architektuře je vyhledávaným cílem turistiky. Pahorku dnešního starého města byl osídlený již ve starověku – nacházelo se zde sídliště keltských Bójů. V 1. století zde vznikly dvě římské pevnosti – castella. Jedna z nich, která ležela na území dnešního starého města, dostalo název podle kohorty germánských Batavů Castra Batavia. Z latinského výrazu Batavis pochází pozdější německý místní název Passawe. Druhá, Castellum Boiotro, se nacházela na pravém břehu řeky Inn (na území dnešního Innstadtu – dnes je zde římské muzeum Römermuseum Kastell Boiotro). Pro Římany měly tyto pevnosti velký strategický význam, neboť střežily severní hranici říše Limes Romanus, ohrožovanou stále více germánskými kmeny. Po roce 476 je římské jednotky opustily. Po té se v 6. století v okolí Pasova usídlili Bavoři a postavili tu svůj vévodský dvorec, na jehož místě vznikl po založení biskupství ženský klášter, později nazývaný Niedernburg (dolní město, hrad na rozdíl od horní, biskupské části města). V roce 739 založil sv. Bonifác v Pasově biskupství. Roku 789 povýšil Karel Veliký rivala pasovských biskupů biskupství Salzburg na arcibiskupství. Pasovští biskupové šířili křesťanství dále na východ. V roce 1219 zahájili biskupové stavbu pevnosti Obernhaus (Veste Obernhaus). Pasov se také velmi rychle rozvíjel hospodářsky - díky výhodné poloze na dunajské cestě, díky níž byl od nepaměti dopravním uzlem, spojujícím sever s jihem i východ se západem. Ve středověku tudy procházela Zlatá stezka, důležitá obchodní cesta spojující českou kotlinu s Podunajím. V letech 1634 a 1650 zasáhla město morová epidemie. 1662 a 1680 ho citelně poškodily požáry. Biskupové poté povolali do svých služeb italské architekty, kteří zde postavili mnoho nádherných barokních staveb.

více na Passau.de nebo Pasov (sumava.cz)