Facebook
 • Řezno
 • Řezno
 • Řezno
 • Řezno
 • Řezno
 • Řezno
 • Řezno
 • Řezno
 • Řezno
 • Řezno
 • Řezno
 • Řezno
 • Řezno
 • Řezno
 • Řezno
 • Řezno
 • Řezno
 • Řezno
 • Řezno

Řezno

otevřít zavřít

Řezno (německy Regensburg, latinsky Castra Regina, Reginum, novolatinsky a v dalších románských jazycích Ratisbona, francouzsky Ratisbonne) je bavorské město na Dunaji. Historické centrum města je od roku 2006 zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO. Řezno také leží na řece Dunaj, přímo v jejím nejsevernějším místě - v ohybu řeky, kde se do ní vlévají řeky Nába (Naab) a Řezná (německy Regen). Nacházelo se zde centrum diecéze, do které České země spadaly před vyhlášením pražského biskupství do roku 973. Zdejší keltské sídlo se nazývalo Radasbona nebo Ratispona. Kolem roku 70 zde Římané založili vojenský tábor pro kohortu, který císař Marcus Aurelius roku 179 rozšířil na tábor pro legii s názvem Castra Regina (tedy pevnost na řece Regen). Ve 4. století bylo toto opevněné místo zničeno Germány. Počátkem 6. století se na troskách římského tábora usídlili Agilolfingové, v roce 739 zde sv. Bonifác ustanovil biskupství a vzniklo říšské opatství nad hrobem sv. Jimrama. Řezno se stalo jedním z nejstarších německých městských sídlišť v Německu a ve 12. – 13. století největším a nejbohatším městem v jižním Německu. Město dosáhlo vrcholného rozkvětu - rozšiřovalo své obchodní vazby, spojení bylo přes Brennerský průsmyk navázáno mimo jiné s Benátkami. Ve městě byl ve 12. století postaven první kamenný most, jehož architekt postavil mimo jiné Juditin most v Praze. Pro Prahu představovalo Řezno bránu na západ. Město se postupně osvobozovalo z moci bavorských vévodů i řezenských biskupů, až se v roce 1245 stalo svobodným říšským městem. Roku 1809 bylo dobyto Francouzi a roku 1810 připadlo Bavorsku. Řezno jako jedno z center franské, resp. východofranské říše mělo pro sousední Čechy význam již v 9. století. Roku 845 do něj přišlo 14 blíže neznámých českých knížat, aby zde společně se svými družiníky přijali křest. Izolovaný akt je významný tím, že 14 velmožů jednalo společně a současně nezávisle na velkomoravském Mojmírovi I. orientovanému na Pasov. Událost připomíná pamětní deska na kostele sv. Jana. Největší význam mělo Řezno v počátku budování českého státu, kdy Čechy spadaly pod správu řezenské diecéze. V roce 1158 zde byl korunován Vladislav II. na druhého českého krále. Po vzoru nedávno tam postaveného Kamenného mostu nechal pak Vladislav v Praze postavit most Juditin. Ve městě je řada významných a unikátních památek.

více na Regenburg.de nebo Řezno (sumava.cz)